Hoe breng ik mijn schoentjes terug?

Hoi, ik ben jouw hulpmaatje!

Samen gaan we op zoek naar jouw perfecte schoenen. Wil je voor mij de volgende drie vragen beantwoorden? Dan weet ik precies welke schoen bij jou past!

Bij Schoenmaatjes hopen we natuurlijk dat je tevreden bent met je schoentjes. Vind je de schoenen toch niet zo leuk? Je mag er 29 nachtjes over slapen of je de nieuwe schoenen wilt houden, als je ze netjes in de doos bewaard. Let op: je mag ze dus niet gedragen hebben!

De schoentjes moet je naar ons terug sturen samen met het retourformulier (het maatjesblaadje) dat in de doos zit. Zonder dit formulier kunnen we de schoentjes helaas niet terugnemen.

Heb je het formulier ingevuld? Dan leg je dit blaadje bij de schoenen in het doosje, doe de schoenendoos in de zak en plak de grote sticker van hulpmaatje erop. Hij weet dan precies waar het pakketje naar toe moet!

Als je de schoentjes naar ons terug stuurt krijg je van ons de centjes retour op dezelfde manier als dat je ze aan ons hebt gegeven. Binnen Nederland kun je het artikel zonder extra centjes terugsturen naar ons adres: Antwoordnummer 4023, 5980 ZX Panningen. Dit adres staat ook op de grote maatjessticker in de doos.

Kom je uit België of Duitsland? Dan hebben we voor jou een speciale sticker. Je kunt je schoentjes dan aanmelden via info@schoenmaatjes.com. Laat in je berichtje weten wat je bestelnummer is en dan ontvang je een handleiding van een van onze hulpmaatjes. Ook dit is helemaal gratis!

Er zitten veel regels aan het terugsturen van schoentjes, vandaar dat we alles even op een rijtje hebben gezet. Je kunt het beste even papa, mama, oma of opa roepen om  de onderstaande tekst door te nemen!

Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen 
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.